Τα Νησιώτικα Γεωπάρκα Συνεργάζονται

Τα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας στην Κρήτη, της Λέσβου στο Βόρειο Αιγαίο και του Τροόδους στην Κύπρο, αποτελούν μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς ενταγμένα στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων ενώ είναι επίσημα αναγνωρισμένα ως γεωπάρκα της UNESCO από το Νοέμβριο του 2015. Η αναγνώριση αυτή εκτός της προστιθέμενης αξίας που τους προσδίδει καταδεικνύει τον πλούτο της γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτουν και την ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτή η κληρονομιά ως προς την επιστημονική και εκπαιδευτική αξία, την ποιότητα, τη σπανιότητα, σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. 

Πατήστε για περισσότερα

unesco geoparc

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC), γνωστό και ως Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.
Πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ETC) είναι η προώθηση μιας αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Πατήστε για περισσότερα...

http://greece-cyprus.eu/

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ

Γεωπάρκα