ΑΚΟΜΜ
Το ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ , αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης εφαρμογής της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER, στην περιοχή του ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από το 1992.

Ιδρύθηκε το 1988 με την επωνυμία «Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου και Μαλεβυζίου Ανώνυμη Εταιρία (Α.Κ.Ο.Μ-Μ. Α.Ε ), με ιδρυτικούς μετόχους το Δήμο Ανωγείων, την κοινότητα Αξού, την κοινότητα Γωνιών και τον Αγροτικό Βιοτεχνικό Συνεταιρισμό Ανωγείων. Από την αρχή της ίδρυσης της, η εταιρία αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της ευρύτερης περιοχής.

Το 1991 και με αφορμή τον σχεδιασμό για την LEADER, πραγματοποιήθηκε ένας σημαντικός κύκλος συζητήσεων και προβληματισμών από την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη. Σε αυτές τις συζητήσεις ως αποτέλεσμα υπήρξε η κοινή διαπίστωση ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η εταιρία ως το μοναδικό όργανο έκφρασης της ομοιογένειας του Ψηλορείτη σε κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή στην εταιρία όλων των Δήμων και κοινοτήτων αλλά και άλλων κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων με την ανάλογη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Έτσι οι μέτοχοι αυξάνονται από 4 σε 42.

Το 2000 η εταιρία τροποποιεί τον διακριτικό της τίτλο σε ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε , ενώ το 2007 τροποποιεί το καταστατικό της, με σκοπό την προσαρμογή της σε Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ, σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006, και μετονομάζεται σε ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ. Σήμερα στη μετοχική σύνθεση περιλαμβάνονται 40 μέτοχοι μεταξύ των οποίων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνεταιρισμοί και ενώσεις, πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς, γυναικείοι συνεταιρισμοί, χρηματοπιστωτικά και τεχνολογικά ιδρύματα.

Εκτός της LEADER, η εταιρία έχει ασχοληθεί με την υλοποίηση των ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και του ΠΕΠ Κρήτης, me διάφορα προγράμματα μέσω των κοινοτικών πρωτοβουλιών EQUAL και INTERREG III, ενώ είχε και την ευθύνη λειτουργίας κοινωνικών δομών όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, Βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.α.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ υπήρξε επίσης ο καταλυτικός παράγοντας για την ενδυνάμωση αλλά και την δημιουργία σχέσεων και μηχανισμών που στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία όπως είναι το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ , το δίκτυο ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, το τοπικό σύμφωνο ποιότητας «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΚΡΗΤΗ», το πρόγραμμα επιβράβευσης επισκεπτών "Φίλοι του Ψηλορείτη" κ.α.