Σητεία
Ο Δήμος Σητείας αποτελεί το Δήμο στα όρια του οποίου βρίσκεται το Φυσικό Πάρκο Σητείας (Γεωπάρκο Σητείας) που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Δημοτικού Οργανισμού «Δ.Ο.Κ.Α.Σ.». Ο Δήμος διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στην υλοποίηση έργων του προγράμματος Ελλάδα–Κύπρος (επικεφαλής Εταίρος στο έργο «ΓΕΩΤΟΠΙA», εταίρος στα έργα «PARA - MARE TOURISM και «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ»)