Εκροές-Αποτελέσματα
ΕΚΡΟΕΣ
 • Δημιουργία κοινών δράσεων δημοσιότητας για την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, των τοπικών φορέων και της κοινωνίας
 • Διοργάνωση workshops υποστήριξης γεωτουριστικής επιχειρηματικότητας
 • Καθορισμός κοινών προδιαγραφών ποιότητας
 • Παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογών μάθησης,
 • Διοργάνωση επισκέψεων σχολείων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού των επισκεπτών και ειδικών ομάδων, όπως νέοι και μαθητές
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών και εξειδικευμένων εφαρμογών
 • Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού
 • Εκπόνηση μελετών- εμπειρογνωμοσύνων ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων
 • Δημιουργία, σήμανση και βελτίωση της προσβασιμότητας μονοπατιών και χαρακτηριστικών σημείων -αξιοθέατων
 • Επέκταση και βελτίωση των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης
 • Διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων γεωτουρισμού
 • Δράσεις κοινής προβολής και προώθησης του γεωτουρισμού (συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, φιλοξενία δημοσιογράφων, δημιουργία σπονδυλωτού video teaser)
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου, αύξησης των αφίξεων και διανυκτερεύσεων και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών στα Γεωπάρκα
 • Αναγνωρισιμότητα και δημιουργία «ταυτότητας» των Γεωπάρκων
 • Εμπλουτισμός, αναβάθμιση γεω-τουριστικού προϊόντος και προσφορά ολοκληρωμένων γεωτουριστικών εμπειριών
 • Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Γεωπάρκων
 • Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με υψηλή συνεισφορά στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, των μαθητών-φοιτητών και επισκεπτών
 • Αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των Γεωπάρκων

  Τιμή Στόχος: Αύξηση των επισκέψεων στα 4 Γεωπάρκα κατά 11.000 ανά έτος