Τμήμα Δασών Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Tο Τμήμα Δασών υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντοςκαι είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση της εθνικής δασικής γης και για την εφαρμογή της εθνικής δασικής νομοθεσίας και πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δασών ασχολείται με την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, τη διαχείριση και τη διατήρησης της φύσης, τις αναδασώσεις, τη διαχείριση των Εθνικών Δασικών Πάρκων και των εθνικών δασών που αποτελούν μέρος του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 καθώς και την παροχή υπηρεσιών και υποδομών για δασική αναψυχή.Στα πλαίσια της προαγωγής της δασικής αναψυχής και βελτίωση της ποιότητας εμπειρίας των επισκεπτών, το Τμήμα Δασών έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο από υποδομές, όπως μονοπάτια μελέτης της φύσης, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, κέντρα επισκεπτών και βοτανικούς κήπους, προσφέροντας έτσι αναρίθμητες ευκαιρίες αναψυχής και απόλαυσης στην κυπριακή φύση.