Νέα-Εκδηλώσεις

Ο Δήμος Σητείας και το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ διοργανώνουν σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 2 εργαστήρια  στην Σητεία (17-18 Ιανουαρίου) και 2 εργαστήρια στα Ανώγεια (29-30 Ιανουαρίου) με θέμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στην περιοχή των Γεωπάρκων της Σητείας και του Ψηλορείτη.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου GEO-IN "ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS" το  οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η υλοποίηση των εργαστηρίων έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τον πλούτο και την αξία του αβιοτικού, βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής των Γεωπάρκων, να παρουσιάσει τις υποδομές, τις δράσεις αλλά και τις υπηρεσίες που αυτά έχουν αναπτύξει και διαθέτουν στους επισκέπτες, να ενημερώσει για τις ευκαιρίες-δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε τομείς που σχετίζονται με τον  Γεωτουρισμό και παράλληλα να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας των επιχειρηματιών με τα Γεωπάρκα για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Το πρώτο εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες / ιδιώτες που δραστηριοποιούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν  στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, ταβέρνες, γραφεία εναλλακτικού  τουρισμού, παραγωγή τοπικών προϊόντων, λαϊκή τέχνη, κ.α ) ενώ το δεύτερο που θα πραγματοποιηθεί απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς (πολιτιστικοί σύλλογοι, ορειβατικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.)

Θα ακολουθήσει κοινή εκδρομή για όλους τους συμμετέχοντες σε περιοχές των δύο Γεωπάρκων καθώς και σε καλές πρακτικές όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

 α) Για τα εργαστήρια στο Γεωπάρκο Σητείας στο τηλέφωνο : 2843341302.

β) Για τα εργαστήρια στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη στα τηλέφωνα 2834031402,2834031793 καθώς και στην ιστοσελίδα www.akomm.gr