Νέα-Εκδηλώσεις

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ ως κύριος δικαιούχος του έργου με τίτλο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και ακρωνύμιο GEO - IN που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020, και ως διαχειριστής του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO) σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση που θα διεξαχθεί στα γραφεία του στα Ανώγεια την Παρασκευή 22/2/2019 και ώρα 18:00

Στη συνάντηση θα παρουσιασθούν οι στόχοι, το περιεχόμενο καθώς και η πορεία υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα θα συζητηθούν σημαντικές δράσεις οι οποίες απαιτούν την συμμετοχή και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και την ευαισθητοποίηση ανθρώπων και φορέων του Γεωπάρκου Ψηλορείτη σε μια κοινή φιλοσοφία συνεργασίας και περαιτέρω ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Όπως:

1) Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO). Η σημασία του συμφώνου για τη χωρική ανάπτυξη και δικτύωση της ευρύτερης περιοχής.
2) Γεωλογικές, φυσιολατρικές και πολιτιστικές διαδρομές του Ψηλορείτη, τμήμα των οποίων υλοποιείται μέσω του GEO - IN και η σύνδεσή τους με άλλες διαδρομές που υπάρχουν ή δημιουργούνται στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων.
3) Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου GEO-IN.